Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderzoeksrapporten Werk & Inkomen

Over het KWI

In het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) werken de uitvoeringsorganisaties voor de sociale zekerheid met elkaar samen op het gebied van kennisontwikkeling in het domein van werk en inkomen. Deze kennisproducerende leden zijn het UWV, de SVB, de Inspectie SZW, het ministerie van SZW en tot medio 2012 de RWI.

Deze partijen stemmen in het kennisplatform hun kennisagenda op elkaar af en werken bij de uitvoering waar mogelijk met elkaar samen. Daarnaast nemen de gemeente Amsterdam, de gemeente Amersfoort en Divosa deel aan het Kennisplatform om de aansluiting tussen onderzoek en het gemeentelijk perspectief te realiseren. Ten slotte is het CBS adviserend lid van het Kennisplatform.

De ambitie van het KWI is drieledig:

  • het bevorderen van relevante kennisontwikkeling voor zowel de uitvoering als beleidspraktijk
  • het vertalen van die kennis naar de uitvoering
  • en het bevorderen van het gebruik van deze kennis door beleidsmakers en uitvoerders in het domein van werk en inkomen.

De onderzoeken die op deze website zijn gepubliceerd hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Arbeidsmarkt, levensomstandigheden, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen (kennis over de context van het domein van werk en inkomen).
  • (Potentiële) klantgroepen van SUWI-organisaties: aantallen (volumes), relevante kenmerken; werkgevers: hun ervaring, oordeel en visie. Klantsignalen in de vorm van tevredenheidsmetingen (kennis over klanten/klantgroepen).
  • Instrumenten, werkwijzen en feitelijke dienstverlening die medewerkers van SUWI-organisaties (professionals) toepassen of aanbieden: de ontwikkeling van nieuwe instrumenten; de resultaten van de toepassing van deze instrumenten bij (re-integratie)interventies en onderzoek naar de mogelijkheden tot een verdere professionalisering van de dienstverlening (kennis over instrumenten, werkwijze en dienstverlening).
  • Evaluaties van de resultaten van bepaalde wetten of (beleids)maatregelen van SUWI-organisaties. Het toezicht zoals de Inspectie SZW dat uitvoert. De (inrichting van de) gehele re-integratiemarkt (kennis over beleid, functioneren en organisatie van de sociale zekerheid).