Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderzoeksrapporten Werk & Inkomen

KWI Congres 2016: Van wetenschap naar werk - wat willen werkgevers

31 maart 2016

Dinsdag 17 mei 2016 vindt in Congrescentrum 1931 in Den Bosch het tweede congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats.

Het congres richt zich op de vraag naar arbeid: wat hebben werkgevers nodig om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen? Hoe selecteren zij de voor hen juiste kandidaten en hoe kunt u daarop inspelen? Wanneer werken proefplaatsingen, loonkostensubsidie en doorverwijzing naar uitzendbureaus - en wanneer niet? Wat zijn de factoren voor een goede matching en hoe sluiten we de kloof tussen vacature-eisen en arbeidsmogelijkheden van werknemers?

Het congres bestaat uit een plenair gedeelte, workshops en minicolleges.
De workshops en minicolleges gaan onder meer in op thema's als gedragsbeïnvloeding bij werkgevers en bij gemeenten, wetenschap & praktijk bij het aannemen van mensen met een beperking, overwegingen van werkgevers bij het aannemen van mensen met een beperking, vluchtelingen op de arbeidsmarkt, netwerken bij de toeleiding van jongeren met een beperking naar de arbeidsmarkt, wat werkt voor wie bij re-integratie, actuele en toekomstige ontwikkelingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. De workshops en minicolleges worden gegeven door wetenschappers in samenwerking met mensen uit de uitvoeringspraktijk.

Deze dag is bedoeld voor:

  • beleids- en kwaliteitsmedewerkers en hoofden/directie van uitvoeringsafdelingen van gemeenten en UWV
  • re-integratiebedrijven
  • sociale werkvoorzieningen
  • vakorganisaties
  • medewerkers van kenniscentra, onderzoekers en wetenschap
  • HRM-staf
  • accountmanagers en intercedenten van uitzendbureaus

U kunt zich met dit formulier online aanmelden.


Nieuwsbrief KWI

31 maart 2016

Er is een eerste nieuwsbrief van het KWI uitgekomen. Deze eerste nieuwsbrief brengt het jaarlijkse KWI-congres onder de aandacht waar de vraagkant van de arbeidsmarkt centraal staat. Daarom in deze nieuwsbrief al aandacht voor drie rapporten op het gebied van de werkgeversdienstverlening.

Lees de nieuwsbrief (pdf).


Kenniscongres: investeren in participeren

21 november 2014

Op maandag 17 november heeft de eerste editie van het Congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaatsgevonden met als thema “Investeren in participeren.”

In bijgaande links staan het verslag en de congresbundel van dit congres.


Kenniscongres: investeren in participeren

3 september 2014

Op maandag 17 november vindt de eerste editie van het Congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen plaats: Investeren in participeren. UWV, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa organiseren gezamenlijk dit congres.

Investeren in participeren
Hoe zorgen we dat mensen participeren, aan het werk komen en blijven? Dat is straks een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg van gemeenten, UWV en het ministerie van SZW. Met de participatiewet en de decentralisaties van taken naar gemeenten wordt effectiever (samen) werken bij het activeren van mensen belangrijk speerpunt. Hoe kunnen we kennis en wetenschap over werk en inkomen daarbij delen en in de praktijk inzetten?

Debat en sprekers
Onder dagvoorzitterschap van Marijke Roskam gaan Jetta Klijnsma (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Fred Paling (Raad van Bestuur van UWV), René Paas (voorzitter Divosa) Jasmijn Lee Sack Fong (voorzitter Beroepsvereniging voor Klantmanagers), Menno Fenger (hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en een wethouder van één van de grote gemeenten (naam nog niet bekend) in debat over het belang van kennis voor de uitvoering. Keynote spreker is Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).

Voor wie is dit congres bedoeld
Dit congres is voor iedereen die wil weten welke methodes in de praktijk effectief zijn (‘best practices’) op het terrein van arbeidsparticipatie en activering. Het congres is primair bedoeld voor middenkader van de uitvoering op het gebied van activeren en re-integratie en voor onderzoekers en wetenschappers in de sociale zekerheid. Het gaat om beleidsmedewerkers en directies van uitvoeringsafdelingen van gemeenten en UWV, re-integratiebedrijven, sociale werkvoorziening, vak- en werkgeversorganisaties, medewerkers van kenniscentra, accountmanagers en intercedenten van uitzendbureaus.

Aanmelden en programma
Meer informatie en het programma is te vinden op www.kwi-congres.nl, daar kunt u zich ook aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt. Aan dit congres zijn geen kosten verbonden. Graag zien we u op maandag 17 november 2014 in Domus Medica in Utrecht.


Investeren in participeren. Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen.

14 mei 2013

Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van al die verschillende terreinen om dit te realiseren.

Er is al veel bruikbare kennis ontwikkeld. Vaak blijven inzichten echter nog impliciet. Het KWI heeft daarom de bruikbare inzichten uit onderzoek expliciet gemaakt. KWI bracht deze kennis op verschillende relevante thema’s voor de uitvoering van werk & inkomen, systematisch bij elkaar. Je kunt het beschouwen als de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis, vertaald in bruikbare handvatten. Laat je inspireren door de kennis die er is!

Klik hier om de bundel te openen.